Gudstjeneste med underlægningsmusik

Der var musik ved gudstjenesten i Engesvang Kirke søndag 12. juni. Også mere musik, end der plejer. Mange korsange og musikstykker var en del af gudstjenesten.  Også mens der blev læst bibeltekster og når der blev bedt bønner, var der musik med klaver og violin.

bibellæsning på farsi og dansk.
Gudstjeneste med musik og bibellæsning, og derefter frokost tilberedt af frivillige. Kirken har denne dag besøg af en halv snes udviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Foto: Hans Jørgen Hansen

Gudstjenesten var tilrettelagt af sognepræst Ditte Bruun Laursen i samarbejde med kirkens organist Kirsten Poulsgaard. Både kirkens kirkesanger, Heidi Lystbech, og kirkens børnekor, Jubilate, og gudstjenestekoret, havde indøvet en række sange. Desuden medvirkede Beate Tobijanska med både sang og violin.

Denne søndags gudstjeneste var uden prædiken, men der var bønner, nadver og bibellæsninger. En af læsningerne var Salmernes Bog kapitel 8. Den blev læst op på både dansk og farsi.

I kirken var denne dag nemlig en halv snes af de kristne afviste asylansøgere, der er placeret i Udrejsecenter Kærshovedgård. En af dem – en mand fra Iran, som måtte flygte efter han konverterede til kristendom – læste op fra biblen på sit modersmål.

To andre fra Kærshovedgård læste henholdsvis indgangsbøn og udgangsbøn på engelsk.

En stor del af de afviste asylansøgere forstår i øvrigt udmærket dansk. Flere af dem har boet her i mange år, men selv om de har fået afslag på asyl i Danmark. Kan de ikke rejse til deres hjemlande, fordi de frygter totur eller anden forfølgelse på grund af deres kristne tro. Derfor skal de bo på Udrejsecent Kærshovedgård indtil det lykkes at finde et sted på Kloden, hvor man vil tage imod dem.

Efter gudstjenesten var der frokost i sognehuset for de, der var interesseret i det. Det var frivillige, der havde lavet maden, ligesom det var frivillige, der hentede og bragte de kristne fra Kærshovedgård til arrangementet i Engesvang.

Frokost i sognehuset
Gudstjeneste med musik og bibellæsning, og derefter frokost tilberedt af frivillige. Kirken har denne dag besøg af en halv snes udviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Foto: Hans Jørgen Hansen

Klik her og se flere billeder fra dagen

Klik her og se billeder og hør lyd fra dagen