Pilgrimsreportage i Viborg Stiftsbog 2015

 Viborg  er det naturlige pilgrimscentrum

Selvfølgelig er Viborg det naturlige centrum for pilgrimsvandring i Danmark. Fra de ældste kristne tider i Danmark har det været en valfartsby.

Kirkevandring Engesvang - Viborg er i mål.
Fremme ved målet: Viborg Domkirke. Foto: Hans Jørgen Hansen

– Vi giver folk mulighed for at komme ud at gå, hvor det religiøse har en markant placering. I vores regi har vi normalt ikke en præst i spidsen, som tager gudstjenesteelementer med ud på turen; men vi har udgangspunkt i kirken. Normalt starter vi med at deltage i gudstjenesten i en kirke. Ude på turen er der ikke så mange ydre tegn på at være kirke, men alligevel kan man mærke, at vi er pilgrimme og ikke bare Dansk Vandrelaug. Jeg går også i Dansk Vandrelaug, men når det er pilgrimsvandring, er det mere legalt at tale om åndelige ting, siger Ulla Kobberup.Ulla Kobberup er stolt over at være formand for foreningen Viborg Pilgrimscentrum. Foreningen har til formål at fremme pilgrimsvandring i Danmark med udgangspunkt i Viborg. Foreningen har et par lokaler i tilknytning til hovedbiblioteket i Viborg, hvor der med fast åbningstid hver onsdag eftermiddag er mulighed for interesserede at lære mere om pilgrimsvandring. Men hovedaktiviteter er mindst en gang hver måned at arrangere end vandring med udgangspunkt i en kirke. Nogle gange bliver der arrangeret vandringer og over flere dage, hvor man besøger alle kirker langs ruten. Gennem 11 år har man besøgt flere end 100 kirker.

Hun har været med i Viborg Pilgrimscentrum siden starten i 2004. Hendes egen tilgang til det var, at en bekendt fortalte om den store oplevelse det var at gå på El Camino til Santiago de Compostela  i Spanien.

– Da jeg først havde gået der, så kunne jeg mærke forandringen til at blive pilgrim: Det søgende menneske, der er på vej. Man går på Herrens Mark, og man er ikke længere bange. Man får mod og kræfter til at kaste sig ud i livet, forklarer Ulla Kobberup, mens hun sidder ved siden en samling af vandrestave og et kort over Hærvejen.

– Hærvejen ligger jo lige til højrebenet som en stor pilgrimsrute. Nu efter vi har fået skiltet herfra og nord på, så har vi en rute, der på mange måder kan fint kan hævde sig på linie med Caminoen, med herberger, og sine lange øde strækninger og smuk, varieret natur. Det vil være dejligt at få mange flere ud at gå her. Her tænker jeg ikke på det turistmæssige og erhvervsmæssige. Jeg tænker på, at flere skal få de enorme oplevelse det er at gå og opleve naturen, kulturen og det åndelige liv. Det er langt mere end ferie, siger Ulla Kobberup.

Hun er glad for, at biskop Henrik Stubkjær har taget pilgrimsvandring med som en af sine visioner for Viborg Stift.

– Viborg er det naturlig center for pilgrimsvandring, ligesom Vadstena er det i Sverige, og hvorfra vi har hentet inspiration til Viborg Pilgrimscentrum. Hos dem er det bare en integreret del af kirken. Linköbing Stift har faktisk seks-otte ansatte til at udvikle og servicere. Havde vi så mange ressourcer, ville vi få mange flere ud som pilgrimme.

 

****

Kæmpe udviklingspotentiale i pilgrimme

Når den gamle arrestbygning ved siden af Viborg Domkirke på et tidspunkt bliver tømt for fanger, ville det være en rigtig god idé at fylde den med pilgrimme. Cellerne vil være perfekte rammer for et herberg med lidt primitive faciliteter.

Turistchef Charlotte Kastbjerg, VisitViborg. Foto: Hans Jørgen Hansen
Turistchef Charlotte Kastbjerg, VisitViborg. Foto: Hans Jørgen Hansen

– Selvfølgelig har vi hotelværelser i Viborg; men de mennesker, der søger pilgrimsvandring, efterlyser normalt mere spartanske forhold og en noget lavere pris. Vi har henvendelser fra folk, der efterspørger en overnatning her i Viborg på niveau med herbergerne ude langs Hærvejen. Men i dag kan vi kun henvise til Hald, der jo ligger 11-12 kilometer ude ad ruten, siger Charlotte Kastbjerg.Turistchef Charlotte Kastbjerg ser store muligheder i at Viborg udvikler sig til center for pilgrimsvandring.

Hun føler sig overbevist om, at pilgrimsvandring er i gang med at vokse til noget stort på Hærvejen.

– Vi har i dag intet overblik over hvor mange, der egentlig kommer her for at gå. Men de henvendelser, vi har fået hos VisitViborg, er i hvert fald fordoblet fra 2014 til 2015. Og jeg er sikker på, at med bedre faciliteter i form af et center, hvor man kan servicere pilgrimme og andre vandrere, kan det vokse rigtigt meget, siger Charlotte Kastbjerg, som fortæller, at interessen for natur, fordybelse og ro er eksploderet de seneste år.

– Det er da rigtigt nok, at der ikke er så meget forretningsmæssig omsætning i vandreturister; men når flere kommer, så bliver der også efterspurgt og flere former for services. Nogle vil have transporteret bagage, nogle vil bo lidt mere komfortabelt, nogle vil spise godt, nogle vil have en færdigpakket tur. I år har virksomheden Vagabond Tours udbudt pakketur på Hærvejen. De har solgt omkring 170 pakker i år, og det bliver mange flere næste år. Det kan blive stort det her, siger Charlotte Kastbjerg, som tilføjer:

– Der bliver arbejdet på at lave et stort historisk og naturmæssigt besøgscenter ude ved Hald. Man forventer at der i øjeblikket er omkring 100.000 besøgende i området om året. Jeg kunne godt tænke mig, at halvdelen af de gæster i fremtiden er mennesker, der kommer gående dertil.

****

 

Herberg til pilgrimme på Hærvejen

Der er nogen vej endnu, inden Hærvejen er lige så populær en pilgrimsrute som El Camino i Nordspanien. I 2014 var der næsten 250.000 mennesker, der vandrede på ruten til Santiago de Compostela. På Hærvejen er det måske 1000. Til gengæld har den spanske pilgrimsrute været brugt i 900 år. Hærvejen som pilgrimsrute har i nyere tid været brugt siden 2008.

Vejviserskilt
Hærvejsruten går gennem hele Jylland.

Det er lokale ejere, der driver dem, men “Foreningen herberger langs Hærvejen” yder bidrag til indretning og markedsføring, blandt andet via fondsmidler.  De overnattende betaler 90 kr. for en overnatning, hvor godt 80 kroner går til det lokale herberg.Den moderne brug af Hærvejen som pilgrimsrute udspringer af at arkitekten Andreas Blinkenberg og præsten Elisabeth Lidell gik pilgrimsvandring på Caminoen. Da Fonden Realdania udbød en arkitektkonkurrence om udnyttelse af tidligere landbrugsbygninger på landet, fik de ideen til at få oprettet nogle herberger langs Hærvejen.

Princippet er, at der skal være åbent for alle, der kommer gående, er på cykel eller til hest. Man kan ikke bestille plads på forhånd, men man skal have et særligt herbergspas, der kan købes på nogle turistkontorer, i Viborg Pilgrimscentrum og på herbergerne.

Der er i øjeblikket 14 herberger langs stisystemet “Hærvejsruten”, som de daværende amter og kommuner etablerede omkring 1990 fra Viborg til grænsen. De første 10 blev indviet i 2008, blandt andet herberget på Hald Hovedgård. Den drives af Viborg Kommunes Naturskole, der også holder til på Hald Hovedgård.

De første år lå det årlige besøgstal ret konstant på godt 300, men de sidste to år er antallet af gæster steget betragteligt, fortæller naturskoleleder Jens Frydendal.

– Sidste år voksede det til 511, og i år har vi haft 645. Folk er blevet vilde med at gå på Hærvejen. Og det er jo dejligt, siger Jens Frydendal.

Han taler med nogle af gæsterne, men det bliver ikke til så meget. Her skal gæsterne nemlig i modsætning til de fleste andre herberger langs Hærvejen blot lægge pengene for overnatning.

Pilgrimsherberget i Thorning har været en bragende succes siden det åbnede i 2012. Besøgstallet er næsten tredoblet. Første sæson var der 366 overnattende gæster. I sæsonen 2015 havde man 1. november noteret sig 915 gæster, fortæller Bertel Bertelsen, som er med i bestyrelsen for den selvstændige forening, der står bag herberget.

Han har også en særlig tilknytning til stedet. Huset har tilhørt hans familie i flere generationer, men nu er huset, der ligge ved siden af kirken, solgt til menighedsrådet.

– Det er menighedsrådet, der ejer det, men det er foreningen, der står for al driften, og med de mange overnatninger har vi god økonomi. Men det vigtigste er, at vi giver vores gæster en god oplevelse, fortæller Bertel Bertelsen, som fortsætter:

– Det er spændende at snakke med de mange mennesker, der kommer her. De vil vide noget om byen, om egnen, om museet og om kirken. Det bliver altid til spændende snak, når man kommer derned for at få betaling.

Han fortæller, at de fleste gæster taler om det dejlige ved at opleve naturen så tæt på, og at opleve stilheden, når de går gennem skovene. De fleste er gående fra nord, så når de kommer til Thorning, har de gået gennem det fantastisk flotte landskab omkring Hald Sø og Dollerup Bakker, og det kan de ikke lade være med at snakke om.

Pilgrimsherberget i Thorning er det nyeste af herbergerne langs den sydlige del af Hærvejen.

****

 

Vandring fra kirke til kirken i påsken

– Vandringerne har et tema, der er relateret til påske, og undervejs på ruten gør vi nogle ophold, hvor jeg læser en bibelsk tekst, et digt eller andet til eftertanke på vandringen. Så jo, det er bestemt forkyndelse i at lave pilgrimsvandring, siger Lise Edelberg, som tilføjer:I flere år har det været tradition anden påskedag, at gudstjenesten i Tjørring Kirke nord for Herning bliver slået sammen med gudstjenesten i Sinding Kirke seks kilometer derfra. Lise Edelberg er præst begge steder, og hun har gjort det til en tradition at indbyde til en pilgrimsvandring mellem de to kirker.

Sinding pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring ved Sinding er en årlig tradition i påsken.

– Noget af det vigtigste er måske stilheden. Noget af det, der gør størst indtryk på deltagerne, er når vi nærmer os den kirke, hvor vi slutter af. Da går vi i stilhed, mens vi kan høre kirkeklokken.

Lise Edelberg tog for fem år siden initiativ til den årlige sognepilgrimsvandring, efter hun selv i flere år har deltaget i pilgrimsvandringer og også har vandret på Caminoen. Hun tager udgangspunkt i de syv pilgrimsord: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.

– Det er ord, der udtrykker noget, der er meget efterspurgt hos mange mennesker i dag. Derfor taler det også til andre end de, der normalt kommer i kirken, siger Lise Edelberg, som bemærker, at deltagerantallet også er større end det antal, der normalt vil deltage i gudstjenesten anden påskedag.

– Der er også den praktiske ting i det her, at vi har så mange gudstjenester i løbet af påsken, så det er godt, at vi en af dagene kan variere det ved at tilbyde pilgrimsvandring, siger Lise Edelberg.

Lige nu er hun ikke klar over, om traditionen med pilgrimsvandring mellem de to kirker kan fortsætte.

– Næste år bliver det da ikke. De er lige ved at bygge en motorvej, som sætter så store forhindringer op, at vi i hvert fald ikke kan gå den rute, vi plejer.

***

 

Kirkevandring til domkirken

I Engesvang sogn har man i år været på vandring til Viborg. Det var en tur på 50 kilometer, men det blev dog ikke gennemført på en dag, oplyser menighedsrådsformand Bodil Andresen.

Kirkevandring fra Engesvang
Menighedsrådsformand Bodil Andresen i spidsen for kirkevandrere ved starten fra Engesvang Kirke. Foto: Hans Jørgen Hansen

Om baggrunden for vandringen fortæller menighedsrådsformanden, at man i sognet har en tradition for en årlig vandretur store bededag fra Engesvang til en af nabokirkerne.– Hele turen ville nok være at tage munden for fuld, så vi brækkede den over i tre dele, og så var der buskørsel fra kirken til og fra de enkelte startsteder. Det er så en omkostning, vi har valgt at tage i menighedsrådet; men jeg synes, det er rigtigt at bruge penge på det, når vi på den måde kommer i kontakt med andre, end de der ellers kommer i kirken, siger Bodil Andresen.

– Vi har mellem 6 og 12 kilometer til kirkerne i de fem sogne, der støder op til vores. Gennem de seneste år har vi besøgt alle nabokirkerne, og da vi i år skulle begynder forfra, valgte vi altså i stedet at gå til vores domkirke, fortæller Bodil Andresen.

Hun bemærker, at i Engesvang Kirke bliver det ikke kaldt pilgrimsvandring. Det hedder i stedet kirkevandring.

– Det er signalgivning. Vi vil ikke skræmme nogen væk, og det har da også vist sig, at de fleste af deltagerne i vores vandringer ikke normalt kommer i kirken. De kommer for gåturen, men de kommer bestemt også for at være en del af fællesskabet, samtalen og den særlige stemning, når vi sammen går fra den ene kirke til den anden, siger Bodil Andresen.