Stor opgave for menighedsråd at være arbejdsgiver

 Kirken er en arbejdsplads

Engesvang Kirke er en arbejdsplads for fem ansatte medarbejdere – plus vikarer. Det er noget af en opgave for menighedsrådet, der består af frivillige, at være arbejdsgiver.

Det fremgår af menighedsrådets årsberetning, der netop er udkommet.

– Det er noget voldsomt for et menighedsråd af frivillige at skulle håndtere tre ansættelsesprocedurer på én gang, siger menighedsrådsformand Bodil Andresen som en kommentar til årsberetningen.

Allerede i efteråret 2014 tog man afsked med både præstesekretær, regnskabsfører og kirkesanger. De funktioner blev slået sammen med et par ekstra funktioner, så man kunne få en stilling af en attraktiv størrelse.

Det var et omfattende arbejde, fortæller menighedsrådsformanden, som fortsætter:

– Vi var så heldige at få ansat Mia Møberg som kordegn. Men ak, hun er gift med en præst, og han fik embede på Langeland, så derfor måtte Mia stoppe igen efter bare ni måneder. Samtidig opsagde graveren Jens Nielsen sin stilling, og oven i det hele meddelte vores sognepræst gennem 22 år, Anne Røndal, at hun havde søgt sin afsked, siger Bodil Andresen og fortsætter:

– Heldigvis havde provstiudvalget netop i år – efter vi havde presset på i mindst 10 år – besluttet, at sognene her i Ikast-Brande skulle have lov til at trække på en HR-konsulent. Og heldigvis har vi i menighedsrådet stor hjælp af menighedsrådsmedlem Anders Røn Kallesøe, der til daglig arbejder i en fagforening med løn- og ansættelsesforhold. Vi kom gennem alle tre nyansættelser med nogle rigtigt gode nye medarbejdere. Men det har kostet kræfter, utallige møder, og det har kostet en del omkostninger til annoncer, konsulent, vikarer, renovering af præstebolig og så videre, siger Bodil Andresen.

Som sognepræst blev ansat Ditte Bruun Laursen, der blev indsat 8. november. Som graver blev ansat Henrik Andersen, der tiltrådte 1. oktober. Som kordegn, kirkesanger m.m. er ansat Heidi Lystbech Nørgaard, der har medvirket ved nogle gudstjenester, men først officielt tiltræder 1. december.

Samtidig har menighedsråd, præst og personale skullet holde et almindeligt aktivitetsniveau. I det tidlige forår blev kirken således kalket indvendigt, hvilket betød, at de kirkelige aktiviteter i tre uger var flyttet til sognehuset. Ved samme lejlighed blev kirkens vinduer isoleret, så man kan mindske varmeudgifterne. En planlagt isolering af loftet er udsat, fordi det vurderes at taget alligevel skal udskiftes indenfor overskuelig tid.

Menighedsrådet går nu ind i det sidste år i den nuværende valgperiode. Næste efterår skal der være menighedsrådsvalg.

årsberetning 2015