Hans Jørgen Hansen og kirken

Jeg er kirkeligt engageret

MR
Engesvang Menighedsråd har visionmøde, hvor man en hel dag taler om, hvilke mål Engesvang Kirke skal have for de kommende år. Foto: Hans Jørgen Hansen

Jeg er medlem af menighedsrådet ved Engesvang Kirke, hvor jeg er formand og medlem af  aktivitetsudvalget: årsprogram 18.

Markedsføring

Jeg tager mig af det meste af sognets markedsføring med plakater, foldere, løbesdler, website, sociale medier m.m. Desuden skriver jeg årsberetning.

Her er en video om grandækning på Engesvang Kirkegård:

Jeg er ansvarlig for den årlige indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. I den forbindelse var jeg i januar 2012 med Folkekirkens Nødhjælp på en studietur til en række udviklingsprojekter i det nordlige Uganda.

Desuden var jeg i november 2012 engageret af Folkekirkens Nødhjælp til at lave pressemateriale for deltagerne i en tilsvarende rejse til Uganda, inklusive billeder og video.

Det gentog sig i november 2013, da jeg var med på en rejse til Etiopien for at lave pressemateriale.

Her er en artikel om Engesvang Kirkes arrangementer i 2018:

Kirke med fokus på børns trivsel

Engesvang Kirke er klar med programmet over arrangementer i 2018

Børns trivsel er et vigtigt emne for Engesvang Kirke, og derfor vil kirkens menighedsråd i det nye år arrangere et møde om børns trivsel.

Det oplyser Tina Vestergård Pedersen, som er formand for menighedsrådets aktivitetsudvalg, der netop har offentliggjort programmet for kirkens arrangementer i 2018.

– Vi har jo meget med børn at gøre i kirken. Vi har blandt andet minikonfirmander for børn i 3. klasse, vi har børnekor, vi har konfirmandundervisning, og vi har familiegudstjenester med fællesspisning. Derfor har vi også meget kontakt til mange forældre, og for dem vil vi gerne tilbyde en aften, hvor vi har fokus på børn og deres trivsel, siger Tina Vestergård Pedersen.

Det er tirsdag 27. februar, man har et arrangement, hvor to markante Engesvang-personer deler ud af deres viden.

Den ene er lærer og musiker Jakob Bak Nielsen, som er med i musikgruppen Venskaberne, der synger og spiller for børn om mobning.

Den anden er forhenværende lærer på Engesvang Skole Bodil Jørgensen, som i mange år har været skolens omdrejningspunkt for kampen mod mobning.

Først på året har menighedsrådet også et tilbud om et foredrag med Matilde Have Kallesøe fra Engesvang, der i et halvt år har været volontør hos Brødremenighedens Danske Mission i Tanzania. Hun vil fortælle og vise billeder sammen med Maja Lund Jensen fra Ejstrupholm, som hun var udsendt sammen med.

I den internationale afdeling er der i oktober også et foredrag med de kendte ”Familien på farten”, der denne gang fortæller om en tur til Nordkap og hjem igen. Hjemturen var vel at mærke til fods. Det er et arrangement i samarbejde med foreningen Aktive Seniorer.

Derfor er det et arrangement med entré. Det er ellers ikke noget, menighedsrådet normalt har ved sine arrangementer.

– Normalt er der gratis adgang til vores arrangementer, fordi vi opfatter det som vores forpligtelse at lave kirkelige og folkelige arrangementer, som alle kan deltage i. Vi beder så godt nok folk om at betale 20 kroner for kaffen, men det er penge, vi lægger ned i den lille uofficielle kasse, hvorfra præsten kan give en hjælpende skærv til familier med særlige problemer op til jul, barnedåb og lignende, siger Tina Vestergård Pedersen.

Årsprogrammet fortæller også, at man i 2018 får besøg af ikke mindre end to biskopper. Søndag 27. maj har biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, meldt sin ankomst til en såkaldt visitats. Det vil sige, at han kommer og medvirker i gudstjenesten og bagefter holder han møder med præsten, med menighedsrådet og med personalet ved kirken.

Den anden biskop er en emeritus, nemlig Kjeld Holm, der indtil for et par år siden var biskop over Aarhus Stift. – I den branche beholder man titlen, selv om man ikke længere er i aktiv tjeneste. Kjeld Holm har mere travlt end nogen sinde, blandt andet med at holde foredrag. 25. september taler han i Engesvang om ”Spændende mennesker, jeg mødte på min vej”.

Blandt de nye tiltag, der er på programmet i 2018, er tre aftener i oktober med ”musik og lys i kirken”.

– Det er måske ikke egentlige arrangementer. Det er tre eftermiddage, hvor enhver er velkommen til at sætte sig ind i kirken i kortere eller længere tid. Måske vil man tænde et lys og tænke på et andet menneske. I mens vil vores organist, Kirsten Poulsgaard, spille stille på orglet. Ingen byder velkommen, og der er ingen egentlig start eller slutning. Kirsten spiller en halv times tid, og så kan folk bare komme ind og gå igen, som de har lyst til, siger Tina Vestergård Pedersen, der slutter:

– Vi glæder os meget til 2018. Der er mange forskellige arrangementer, så vi håber, at mange har lyst til at lægge vejen forbi kirken og sognehuset. Alle er velkomne.

Årsprogrammet er offentliggjort på kirkens hjemmeside, og i kirkens våbenhus ligger printede eksemplarer.

Her er en artikel om Engesvang Kirkes årsberetning 2015:

Menighedsråd overskrider budget

Årsberetningen fra Engesvang Kirke fortæller om et år med ekstraordinære udgifter

Når Engesvang Menighedsråd om et års tid fremlægger den reviderede årsregnskab for 2015 bliver det med et markant minus på bundlinien. Det advarer menighedsrådet allerede nu om i den årsberetning for kirkeåret 2015, der netop er udkommet.

– Fra starten havde vi budgetteret med at bruge noget af vores kassebeholdning, men i løbet af året har vi haft så mange ekstraudgifter i forbindelse med medarbejderskift og lignende, at vi ikke kan undgå at slutte med et større minus end de 130.000, vi havde regnet med, siger menighedsrådsformand Bodil Andresen som kommentar til årsberetningen.

Hun fortæller, at underskuddet dog ikke umiddelbart betyder nedskæringer.

– Vi har en rimelig kassebeholdning, og vi har haft vore kontroverser med provstiudvalget, der bestemmer, hvor stor en del af kirkeskatten, vi må få. De mener, at vi har for stor opsparing, og derfor har de været lidt karriere med at give os penge uanset, vi gerne vil lave nye initiativer, siger Bodil Andresen.

Årsberetningen fra menighedsrådet er præget af de store medarbejderudskiftninger. Allerede i efteråret 2014 tog man afsked med både præstesekretær, regnskabsfører og kirkesanger. De funktioner blev slået sammen med et par ekstra funktioner, så man kunne få en stilling af en attraktiv størrelse. Men Mie Møberg, der blev ansat i stillingen, opsagde allerede et år efter stillingen, fordi hendes mand havde fået præsteembede på Langeland.

Samtidig opsagde graveren Jens Nielsen sin stilling, ligesom sognepræsten gennem 22 år Anne Røndal meddelte, at hun havde søgt sin afsked.

– Det er noget voldsomt for et menighedsråd af frivillige at skulle håndtere tre ansættelsesprocedurer på en gang. Heldigvis havde provstiudvalget netop i år – efter vi havde presset på i mindst 10 år – besluttet, at sognene her i Ikast-Brande skulle have lov til at trække på en HR-konsulent. Og heldigvis har vi i menighedsrådet udpeget Anders Røn Kallesøe som kontaktperson til de ansatte. Han arbejder til daglig i en fagforening med løn- og ansættelsesforhold. Vi kom gennem alle tre nyansættelser med nogle rigtigt gode nye medarbejdere. Men det har kostet kræfter, utallige møder, og det har kostet omkostninger til annoncer, konsulent, vikarer, renovering af præstebolig og så videre, siger Bodil Andresen.

Samtidig har menighedsråd, præst og personale skullet holde et almindeligt aktivitetsniveau. I det tidlige forår blev kirken således kalket indvendigt, hvilket betød, at de kirkelige aktiviteter i tre uger var flyttet til sognehuset. Ved samme lejlighed blev kirkens vinduer isoleret, så man kan mindske varmeudgifterne. En planlagt isolering af loftet er udsat, fordi det vurderes at taget alligevel skal udskiftes indenfor overskuelig tid.

Menighedsrådet går nu ind i det sidste år i den nuværende valgperiode. Næste efterår skal der være menighedsrådsvalg.

Hans Jørgen Hansen
Average rating:  
 0 reviews

Journalist og skovvandrer med de gode historier